Informácie o nás

Naša cestovná agentúra sa zaoberá sprostredkovaním pobytov prostredníctvom osvedčených cestovných agentúr za zvýhodnené ceny. Po dlhoročných skúsenostiach v cestovnom ruchu v Nemecku, sme sa rozhodli rozširit naše služby aj na Slovensku. Ak Vás nebaví behať od jednej cestovnej kancelárie k druhej a boli by ste radi, aby ponuka viacerých cestovných agentúr bola na jednom mieste, tak práve pre Vás sme tu my. Na našej stránke nájdete len osvedčené  cestovné agentúry, ktoré pôsobia na našom trhu uz niekolko rokov. Zoznam ponúkaných produktov a rezerváciu uskutocníte kliknutím na link uvedený na našej stránke, ktorý Vás priamo prepojí s vybranou CK. Kedže samotná objednávka prebieha priamo cez link vybranej spoločnosti, nehrozí Vám žiadne riziko a každú objednávku si môžete overiť priamo u vybranej cestovnej agentúry. Veríme, že sa aj vy začleníte do dlhého zoznamu našich spokojných zákazníkov a  vyberiete si zo širokej ponuky pobytov. 

Our travel agency is engaged in mediation stays good through travel agencies at discounted prices. After many years of experience in tourism in Germany, we decided to expand our services in Slovakia. If you tired to run around from one to another travel agent and would you like to offer more travel agencies was in one place, so just for you we are here. On our page you will find only certified travel agencies that operate in our market for several years. List of products offered and the booking is made by clicking on the link listed on our site which connects you with selected travel agents. Whereas a mere order runs directly through the link selected company, there is no will and no risk of each order can be checked directly at the selected travel agency. We hope that you also incorporate into our long list of satisfied customers and choose from a wide range of stays.

Unser Reisebüro ist in der Mediation tätig bleibt gut durch Reisebüros zu ermäßigten Preisen. Nach langjähriger Erfahrung in der Tourismusbranche in Deutschland, haben wir beschlossen, unsere Dienstleistungen in der Slowakei zu erweitern. Wenn Sie müde sind, um von einem zum anderen Reisebüro laufen und möchten Sie mehr Reisebüros in war eine Stelle anzubieten, so wie gerade für Sie sind wir hier. Auf unserer Seite finden Sie nur zugelassenen Reisebüros, die in unserem Markt seit mehreren Jahren arbeiten zu finden. Liste der angebotenen Produkte und die Buchung durch Klicken auf die auf unserer Website, die Sie mit ausgewählten Reisebüros verbindet aufgeführten Link gemacht. Ein einfacher Auftrag läuft direkt über den Link ausgewählten Unternehmen, es gibt keinen Willen und keine Gefahr, dass jede Bestellung kann direkt bei der gewählten Reisebüro überprüft werden. Wir hoffen, dass Sie auch in unsere lange Liste von zufriedenen Kunden zu übernehmen und wählen Sie aus einer breiten Palette von Aufenthalten.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.